________________________________________________

Svend Melsing

Skuespiller
Født 27. December 1888
Død 8. Juni 1946
1921
________________________________________________

Filmroller:

1912
De tre kammerater
 
1912 Direktørens datter  
1912 Gøglerens datter  
1912 Manegens stjerne Børge, Trolles søn
1912 Hvad møllebranden afslørede Svend, godsejerens søn
1912 Paa frierfødder Harms nevø
1913 En fortid Herman
1913 Midnatssolen Hertugen
1913 Under mindernes træ  
1914 Eventyrersken Leo Davidoff, ambassadør
1914 Kærlighed og spøgelser Botho, baronens søn
1914 Søvngængersken Georg Frisch, ingeniør
1915 Den gæve ridder  
1915 Den sidste nat Erling, kammerherrens søn
1915 En virkelig helt Student Flink
1916 Danserindens hævn Mediciner
1916 Grevinde hjerteløs Gerhard
1917 Amors hjælpetropper Knud Lange, student
1917 Den ny Rocambole
1917 Et barnehjerte Premierløjtnant Hauch
1917 Expeditricen fra Østergade Erik, friherrens søn
1917 Fange nr. 113 Aage Rud, fange nr. 113
1917 Hyrdepigens kærlighed
1918 Gar el Hama V Andor Tremonie
1918 Hjerteknuseren Egon Vang, forfatter
1919 Krigsmillionæren Jørgen, Eriks søn
1920 Frøken Larsens karriere
1922 Jafet der søger sig en fader
1923 Dårskab, dyd og driverter Grevens søn
1924 Professor Petersens plejebørn Professor Petersen
1924 Raske Riviera Rejsende Kaj Lynge, skuespiller
1925 Københavns Sherlock Holmes Viggo Eibye
1926 Don Quixote Cardenio
 

Teaterroller:

 
Betty Nansen Teatret / Alléscenen:
 
1928 Patriot Murawiew, adjudant
1944 Anne Pedersdotter Absalon Pedersen Beyer, slotspræst paa Bergenhus
1945 Bjerget Alfred Fechner
 
Dagmarteatret:
 
1915 Naar vi kommer til Fritz Holme, løjtnant
1916 Major Barbara Stephen Undershaft
1916 Romantik Harry
1916 Sagfører Tantalus Erik, Bernholts søn
1916 Stridens æble Knud, Falks søn
1917 500 % Grev Tage
1917 Bryllupsmarschen D'Andely
1917 Et drømmespil Han / Dekanus
1917 Faust Michael, ærkeengel / Vallentin
1917 Hendes kjole Peter Winthers
1918 En spurv i tranedans Halling
1919 Mennesket spaar Philip
1919 Revolutionsbryllup Erneste des Tresailles
1920 Maria Stuart Lord Lindsay
1921 Eventyret Andre, d'eguzons søn
1921 Grevens børn Kristian
1921 Kristiern II Knud Gyldenstjerne, adelsmand
1921 Ørneungen Prokesch
1921 Den indbildt syge Cleante, Angeliques tilbeder
1922 Gamle melodier Nolthenius, hollandsk købmand
1922 Trold kan tæmmes Lucentio, Vencentios søn
1923 Cesar Girodots Testamente Lucien
1925 Premieren Bergmann, grosserer
 
Det Kongelige Teater:
 
1912 Købmanden i Venedig Bassanio
1930 Helligtrekongersaften Sebastian
 
Det Ny Teater:
 
1909 Dollarprinsessen Friherre Hans von Wodt
 
Frederiksberg Teater:
 
1938 Endnu en nat Læge
1940 Bryllup i stilhed Arthur Royd, brudens far
1940 Hendes gamle nåde Pastor Mascani
1943 Afskeds-Souper Max
 
Hofteatret (Afskedsforestilling) :
 
1914 Kærlighed og lykketræf Mario, Orgons søn
     
Sønderbros Teater:
 
1929 De ulykkelige Marius Pomtmercey
     

Teaterinstruktioner:

 
Betty Nansen Teatret
 
1934 Jul på Ravnsholt
 
Frederiksberg Teater:
 
1938 Endnu en nat  
1940 Bryllup i stilhed  
1940 Hendes gamle nåde
1941 Mandragola
1941 Nei
1942 Trold kan tæmmes
1943 Kærlighed er i stand til alt
   
________________________________________________