________________________________________________
Alle mand på dæk

Fra 21. Februar 1949

Røde Kro Teater
Instruktion: Axel Frische
 
________________________________________________

Medvirkende:

Bjørn Puggaard-Müller Steen, Hartungs søn
Carl Carlsen Rasmussen, kaldet Piphans, matros
Carla Hansen Else, hans datter
Harris J.A. Wessmann Henkel, baadsmand / Niels Elkjær, købmand
Henrik Peter Due Jumbo, matros
Johan Hunderup Siwert, matros
Kai Krieger Bjørn Hartung, skibsreder
Marie Brink Madam Olsen
Peter Frode Julle, matros
Robert Carlsson Søren Trolle, skipper
Solveig Røner Hedvig / Opvartningspige i Marokko
Tina Steffensen Araberdanserinde
   
________________________________________________